Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
PoluvsieHľadať
 
 

Zverejňovanie zmlúv

Zmluvy » subjekt: Obec Poluvsie » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-25 z 25
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Dodávateľ IČO Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum účinnosti zmluvy
25/2018Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, Kukučínova 629/3, 972 12 Nedožery - Brezany00201243Kúpna zmluvaodpredaj parcely E-KN č. 494 v k. ú. Poluvsie 709,80 €26.7.2018
24/2018Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, Kukučínova 629/3, 972 12 Nedožery - Brezany00201243Kúpna zmluvakúpa parcely C-KN č. 113/1, 113/2, 176, 274/2, 322/1, 439 v k. ú. Poluvsie  715,20 €26.7.2018
23/2018DITIS, a.s., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov50232886Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 201807017-JKposkytovanie technickej služby0,00 €19.7.2018
22/2018TextilEco a.s., organizačná zložka, Panenská 24, 811 03 Bratislava44882033Zmluva o zbere a zhodnotení odpaduzber a preprava zložiek komunálneho odpadu (šatstvo, textílie, obuv)0,00 €17.7.2018
21/2018Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2018-000688-00výpožička podperných bodov0,00 €27.6.2018
20/2018Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008Zmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektriny0,00 €26.6.2018
19/2018Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín36126624Zmluva č. 2018/0480 o poskytnutí dotáciedotácia na uskutočnenie akcie k 660. výročiu prvej písomnej zmienky o obci 900,00 €22.6.2018
18/2018DITIS, a.s., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov50232886Zmluva o dielovybudovanie kamerového systému v obci Poluvsie12 892,80 €13.6.2018
17/2018Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151Dohoda o spolupráci č. Z-D-2018-000689-00spolupráca pri zverejňovaní oznámení o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie0,00 €5.6.2018
16/2018Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2018-000688-00výpožička podperných bodov0,00 €5.6.2018
15/2018Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s., Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza31561802Darovacia zmluvaposkytnutie nepeňažného daru - 55 ks rascový chlieb na akciu Folklórny festival Poluvsie71,12 €19.5.2018
14/2018TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava46919805Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajovpoverenie spracúvaním osobných údajov0,00 €16.5.2018
13/2018ELEKOS združenie - kolektívna organizácia, Párovská 44, 949 01 Nitra37857690Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkovsystém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov 0,00 €1.5.2018
12/2018Jakub Strečanský, Poluvsie 147, 972 16 PravenecZmluva o zabezpečení hudobnej produkciezabezpečenie hudobnej produkcie ľudovej hudby Univerzitného súboru Mladosť 200,00 €1.5.2018
11/2018Univerzitný folklórny súbor Mladosť, o.z., Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica37956922Zmluva o dielozabezpečenie vystúpenia na podujatí folklórny festival V Poluskej dedine dňa 19.5.2018 500,00 €1.5.2018
10/2018Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava35709332Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2405883324poistenie pracovníkov aktivačnej činnosti35,26 €28.4.2018
9/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 300177474Zmluva č. 38 197 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRposkytnutie dotácie pre DHZ Poluvsie3 000,00 €17.4.2018
8/2017Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava31396674Komisionárska zmluvajedálne kupóny Chéque Déjeuner0,00 €10.4.2018
7/2018Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava35709332Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 2404321936poistenie majetku obce 871,56 €13.3.2018
6/2018BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina36734390Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osobyodborná a technologická pomoc a výkon funkcie zodpovednej osoby 280,00 €8.3.2018
5/2018Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto42418933Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-441-00750poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu folklórneho festivalu V poluskej dedine3 500,00 €14.3.2018
4/2018F.M.RECYKLING s.r.o., Jána Psotného 806/5, 911 05 Trenčín47508582Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Poluvsievykonávanie zberu a výkupu papiera0,00 €9.2.2018
3/2018Jozef Budinský a Eva Budinská, Poluvsie 222, 972 16 PravenecKúpna zmluvapozemok C-KN, parc. č. 862/3 - ostatné plochy o výmere 83 m2  691,00 €4.1.2018
2/2018Ing. Milan Dluhoš a Ing. Margita Dluhošová Hricová, Poluvsie 40, 972 16 PravenecKúpna zmluvapozemok E-KN, parc. č. 350 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2  286,00 €4.1.2018
1/2018Mgr. Pavol Matlovič, Poluvsie 218, 972 16 PravenecKúpna zmluvapozemok C-KN, parc. č. 731/27 - trvalé trávne porasty o výmere 14 m2  256,00 €4.1.2018
Položky 1-25 z 25

dnes je: 16.8.2018

meniny má: Leonard

webygroup
ÚvodÚvodná stránka