Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
PoluvsieHľadať
 
 

Zverejňovanie zmlúv

Zmluvy » subjekt: Obec Poluvsie » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-25 z 37
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Dodávateľ IČO Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum účinnosti zmluvy
37/2018Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava30794323Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TN220010poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Cintorín Poluvsie55 393,87 €2.10.2018
36/2018Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava35709332Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 24061860413570933217,63 €29.9.2018
35/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza30794536Dohoda č. 18/12/52A/163dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 300,12 €27.9.2018
34/2018Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 100151513Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018dotácia na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi38 000,00 €21.9.2018
33/2018SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 200178454Hromadná licenčná zmluva č. VP/18/32340/001udelenie licencie podľa Autorského zákona0,00 €18.9.2018
32/2018LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad36472549Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2018/2019zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich - školské ovocie0,00 €1.9.2018
31/2018Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava35697270Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A2293539zmluva o poskytovaní verejných služieb0,00 €1.9.2018
30/2018SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková36785571Zmluva o dielorealizácia zákazky Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a príslušenstvom62 666,70 €24.8.2018
29/2018Ing. Marek Kotian, Vajanského ulica 197/3, 971 01 PrievidzaZmluva o zabezpečení ozvučenia na kultúrno - spoločenskom podujatíozvučenie kultúrno - spoločenského podujatia 400,00 €14.8.2018
28/2018Ing. Marek Kotian, Vajanského ulica 197/3, 971 01 PrievidzaZmluva o zabezpečení hudobnej produkciehudobná produkcia gitarovo-speváckeho dua Roman Mečiar a Marek Kotian 400,00 €14.8.2018
27/2018Marek Schön, Malinová 333, 972 13 Nitrianske PravnoZmluva o zabezpečení hudobnej produkciehudobná produkcia skupiny 2SP Band 200,00 €14.8.2018
26/2018Mgr. Ivana Palovčíková, Bulharská 8526/2, 010 08 ŽilinaZmluva o dielovypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 350,00 €2.8.2018
25/2018Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, Kukučínova 629/3, 972 12 Nedožery - Brezany00201243Kúpna zmluvaodpredaj parcely E-KN č. 494 v k. ú. Poluvsie 709,80 €26.7.2018
24/2018Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, Kukučínova 629/3, 972 12 Nedožery - Brezany00201243Kúpna zmluvakúpa parcely C-KN č. 113/1, 113/2, 176, 274/2, 322/1, 439 v k. ú. Poluvsie  715,20 €26.7.2018
23/2018DITIS, a.s., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov50232886Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 201807017-JKposkytovanie technickej služby0,00 €19.7.2018
22/2018TextilEco a.s., organizačná zložka, Panenská 24, 811 03 Bratislava44882033Zmluva o zbere a zhodnotení odpaduzber a preprava zložiek komunálneho odpadu (šatstvo, textílie, obuv)0,00 €17.7.2018
21/2018Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2018-000688-00výpožička podperných bodov0,00 €27.6.2018
20/2018Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008Zmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektriny0,00 €26.6.2018
19/2018Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín36126624Zmluva č. 2018/0480 o poskytnutí dotáciedotácia na uskutočnenie akcie k 660. výročiu prvej písomnej zmienky o obci 900,00 €22.6.2018
18/2018DITIS, a.s., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov50232886Zmluva o dielovybudovanie kamerového systému v obci Poluvsie12 892,80 €13.6.2018
17/2018Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151Dohoda o spolupráci č. Z-D-2018-000689-00spolupráca pri zverejňovaní oznámení o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie0,00 €5.6.2018
16/2018Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2018-000688-00výpožička podperných bodov0,00 €5.6.2018
15/2018Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s., Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza31561802Darovacia zmluvaposkytnutie nepeňažného daru - 55 ks rascový chlieb na akciu Folklórny festival Poluvsie71,12 €19.5.2018
14/2018TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava46919805Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajovpoverenie spracúvaním osobných údajov0,00 €16.5.2018
13/2018ELEKOS združenie - kolektívna organizácia, Párovská 44, 949 01 Nitra37857690Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkovsystém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov 0,00 €1.5.2018
Položky 1-25 z 37

dnes je: 22.10.2018

meniny má: Sergej

  • Nedeľa141graphic-icon
  • Pondelok163graphic-icon
  • Utorok104graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka