Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
PoluvsieHľadať
 
 

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo Vytlačiť
 

 

Silvia Leitmanová

Peter Šujan

Ing. Ján Krajčovič

Dušan Leitman

Ľubomír Šujan

Mariana Hranaiová

Branislav Lubik

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou starostu, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, podľa osobitného zákona.

 

Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, od 501 do 1000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov, od 1001 do 3000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, od 3001 do 5000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, od 5001 do 10000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, od 10001 do 20000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov, od 20001 do 50000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov, od 50001 do 100000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, nad 100000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním.

 

Schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce, schvaľuje emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľuje zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta.

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje územný plán obce alebo jej časti a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce.


 
 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018Vytlačiť
 


2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 7. decembra 2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 3.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 10.12.2018
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 10.12.2018

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. novembra 2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 19.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 23.11.2018
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 23.11.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 8. novembra 2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 5.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 9.11.2018
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 9.11.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 9. októbra 2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 5.10.2018
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 10.10.2018
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 10.10.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28. júna 2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 25.6.2018
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 29.6.2018
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 29.6.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10. mája 2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 4.5.2018
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 11.5.2018
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstvapdf ikona.gif
Zverejnené dňa 11.5.2018


 
 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka