Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
PoluvsieHľadať
 
 

Kompetencie a poskytovane služby

Informácie o kompetenciách

Kompetencie obce sú stanovené v Ústave Slovenskej republiky v časti venovanej územnej samospráve, články 64 až 71. Podrobnosti sú ustanovené samostatným zákonom -  Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného zákona je naša obec samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia.

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

  • Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce. V obci Poluvsie je v zastupiteľstve sedem poslancov zvolených obyvateľmi na obdobie štyroch rokov. 
  • Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.

 

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka