Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
PoluvsieHľadať
 
 

História obce

historicka fotka.jpg

Na pravom brehu rieky Nitry medzi pohoriami Malá Magura a Žiar sa nachádza neveľká hornonitrianska obec Poluvsie. V jej potoku medzi kamennými okruhliakmi, ktoré poskytujú obraz o horninovom zložení blízkeho i vzdialenejšieho okolia, sa ukrývala aj vzácna skamenelina druhohorného živočícha - amonita rodu Echioceras, starého okolo 200 milónov rokov.

Horná Nitra patrí k tým regiónom, v ktorách vznikali prvé sídla ľudskej pospolitosti už v dávnych historických časoch. Niektoré z pravekých osád, si zachovali kontinuitu osídlenia aj v ďalších dejinných dobách, iné zanikli a v niektorých po mnohých rokoch došlo k novému osídleniu a vytvorili sa nové, pretrvávajúce až do súčastnosti. Tak tomu bolo aj v prípade hornonitrianskej obce Poluvsie.

Najstaršie doklady k dejinnému dianiu v Poluvsí potvrdzujú, že k vytvoreniu obce došlo obnovením staršej osady pri potoku Lubená už pravdepodne v 14. storočí. V počiatočnej fáze vzniku Poluvsie prináležalo k Prievidzi a správu vykonával dedičný richtár. Z hľadiska cirkevnej správy podobne ako Dubnica, Lazany, Pouruba, Požega, Chvojnica a novo osídlené osady Nemecké Pravno, Tužina a Chvojnica aj Poluvsie patrilo k Bojnicekj hradskej fare a po odčlenení Brezian v roku 1437 sa stalo súčasťou brezianskej farnosti. Patrónka farnosti v Brezanoch sv.Helena sa tak dostala na obecnú pečať z roku 1555.

V 15. storočí sa Poluvsie uvádza ako samostatný majetok bojnického panstva ako všetky lokality na pravom brehu rieky Nitry. V turzovskom urbári z roku 1614, ktorý platil pre všetky zemepanské lokality Bojníc, sú zaznamenané povinnosti poddaných z Poluvsia. Na svätého Juraja platievali penežitý dluh 4 florény a 95 denárov, na svätého Michala tolikéž a na Tri krále z richtárskych peňazí 3 florény a 12 denárov. Za užívanie panských lúk odovzdávali 40 štvrtiek ovsa. Do zámockej kuchyne panstva museli priniesť kapúnuv 5, slepic 5, husi 5, masla 5, vajec 50. Od velikomožného panstva museli na hody a svadebni veseli zobrať víno. V roku 1647 tieto dávky vzrástli o 5 florénov, ktoré boli príspevkom na šafran pre panstvo a drábov. Z 18. storočia popri raste platieb zemepánovi zostala Poluvsanom aj zaujímavá povinnosť - odvoz zveriny pre bratislavský dom Pálfiovcov. Okrem toho mali v prenájme výčap pálenky a predaj soli.

Obyvatelia Poluvsia, ktorých počet sa v roku 1675 uvádza iba 54 osôb, sa venovali poľnohospodárstvu a z remeselných činností sú zaznamenaní len mlynár a kováč. Špecifickou povinnosťou Poluvsanov bol zber feniklových a borievkových semien, ktoré sa využívali v panskej kuchyni pri úprave mäsa. V čase urbárskej regulácie za Márie Terézie museli obyvatelia Poluvsia robotovať na panskom majeri pod zámkom, podieľať sa na spracovaní konopí a ľanu, ale i podieľať sa na výrube stromov a vykonávať povoznícke služby.

Koncom 19. storočia už počet obyvateľov presiahol dve stovky a v skladbe zamestnaných mužov sa uvádza 39 roľníkov, 15 čeľadníkov, 8 nádenníkov a 4 remeselníci.

Zmeny od polovice 20. storočia pozitívne ovplyvnili vývoj tejto neveľkej lokality. Nová individuálna výstavba, zdokonalenie dopravných komunikácií i rozšírenie infraštruktúry priniesli nárast počtu obyvateľov, ktorí pracovali v blízkych priemyselných závodoch a v poľnohospodárstve. Rozsiahle spoločenské premeny v posledných decéniách 20. storočia a počiatkom tretieho milénia priespievajú k rozmachu obce a podieľajú sa na vytváraní jej celkového moderného rázu.

Dobrý chýr o tejto hornonitriaskej obci šíri Folklórna skupina Lubená, v repertoári ktorej dominujú tradičné piesne, tance a zvyky. Scénické kompozície zvykoslovných obradov dopĺňa tradičný odev s množstvom zaujímavých prvkov. Medzi nimi viniká osobitá výšivka s prvkami renesančných vzorov. S ľudovou piesňou i husľami sa spája i ojedinelé podujatie celoslovenského významu - Pamätnica Jozefa Strečanského, ktoré sa každoročne organizuje v Poluvsí ako pocta tomuto zberateľovi a folkloristovi.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka